Prawo dla fizjoterapeutów
27.1.2023

Zatrudnianie fizjoterapeuty przez innego fizjoterapeutę – czy tak się da?

• Czas czytania:
8
min

Po latach ciężkiej pracy w końcu jesteś na swoim. Pacjenci pchają się drzwiami i oknami, żeby zapisać się na wizytę do Ciebie. Dochodzisz do momentu, kiedy obowiązków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych masz tak dużo, że przydałaby Ci się dodatkowa para rąk do pomocy. Chcesz zatrudnić innego fizjoterapeutę na umowę o pracę albo nawiązać z tą osobą współpracę B2B, ale czy możesz to zrobić? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

Polskie przepisy, czyli nie rozpędzaj się fizjoterapeuto

Na początku zaznaczę: nie ma przepisu w żadnej polskiej ustawie mówiącego „Fizjoterapeuta nie może zatrudniać fizjoterapeutów w celu udzielania świadczeń zdrowotnych”. Jednak urwanie tematu w tym miejscu byłoby błędem. Aby odpowiedzieć poprawnie na postawione pytanie, musimy sięgnąć m.in. do ustawy o działalności leczniczej, a tam w art. 5 ust. 2 pkt 3) jest napisane, że działalność fizjoterapeuty może być prowadzona:

  • jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład,
  • w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

Są to tzw. praktyki zawodowe, czyli jedna z form, którą może przyjąć fizjoterapeuta w swojej działalności zawodowej.

Zobacz też w naszym artykule, jakie są uprawnienia fizjoterapeuty.

Czym jest indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna?

Co oznacza indywidualna praktyka? Ano właśnie, że jest ona samodzielna i prowadzona na swój rachunek, co należy rozumieć tak: jeżeli prowadzisz indywidualną praktykę, to tylko Ty możesz udzielać świadczeń zdrowotnych. Nie ma znaczenia, czy fizjoterapeuta, którego chciałabyś/chciałbyś zatrudnić, miałby mieć umowę o pracę, umowę cywilnoprawną czy współpracować z Tobą na podstawie umowy B2B. Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje taką interpretację, dlatego zdecydowanie nie możesz zignorować tej rekomendacji.

W przypadku zatrudniania fizjoterapeuty ewentualna odpowiedzialność za błędy medyczne popełnione przez Twojego pracownika (czy zleceniobiorcy) spadłaby w pierwszej kolejności na Ciebie. Analogicznie będzie w przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej – to Ty jesteś do jej prowadzenia zgodnie z przepisami zobowiązany, a chcąc nie chcąc w tej sytuacji trzeba przekazać część uprawnień do jej prowadzenia innemu fizjoterapeucie, z wszystkimi tego konsekwencjami. Jak widzisz, ryzyko przewyższa korzyści tego rozwiązania. Krajowa Rada Fizjoterapeutów de facto zakazała zatrudniać fizjoterapeutów przez fizjoterapeutów właśnie po to, żeby Cię chronić.

Ale nadal potrzebujesz pomocy w obsłudze pacjentów i na ratunek Krajowa Rada Fizjoterapeutów wskazuje dwa rozwiązania:

  • prowadzenie grupowej praktyki fizjoterapeutycznej
  • prowadzenie podmiotu leczniczego.
Zatrudnianie fizjoterapeuty - RSQ Physio

Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna, czyli co kilka par rąk, to nie jedna

Jeżeli nie obędziesz się w swojej działalności bez zatrudniania fizjoterapeuty, to może wejdź z nim w spółkę? Grupowa praktyka fizjoterapeutyczna jest prowadzona przez co najmniej dwóch fizjoterapeutów. W jakiej formie? Ustawodawca daje Ci kilka możliwości prowadzenia działalności gospodarczej – możecie wybrać konstrukcję spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej. Świadczeń zdrowotnych udzielać mogą wtedy wyłącznie wspólnicy danej spółki będący czynnymi fizjoterapeutami (tj. nie zawieszonymi). To rozwiązanie jest rekomendowane, jeżeli dobrze znasz potencjalnego wspólnika i masz do niego zaufanie. Weź również pod uwagę, że w spółce wspólnicy (w spółce partnerskiej nazywani partnerami) co do zasady są sobie równi, nie ma tu stosunku podległości, więc tak naprawdę ciężko tu mówić o jakimkolwiek „zatrudnieniu”.

O różnicach między spółką cywilną, jawną i partnerską można pisać i pisać, ale podstawowe elementy rozróżniające umieściłem w poniższej tabeli:

Prowadzenie tych spółek jest dość proste i stosunkowo tanie. Minusem jest kwestia potencjalnie nieograniczonej odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Pod tym względem wygodniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże zgodnie z przepisami nie można prowadzić grupowej praktyki w tej formie.

To może jednak podmiot leczniczy?

Podmiot leczniczy może prowadzić m.in. przedsiębiorca udzielający świadczeń zdrowotnych. Taki podmiot może bez trudu podjąć się zatrudniania fizjoterapeutów na dowolnej podstawie i prowadzić działalność w kilku formach:

  1. W ramach indywidualnej działalności gospodarczej,
  2. Jako spółka cywilna,
  3. Jako spółki jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna albo spółka akcyjna.

Co do prowadzenia podmiotu leczniczego w ramach indywidualnej działalności i spółki cywilnej, to kluczowy jest wpis do CEIDG. Pozostałe formy wymagają wpisu do KRS. W każdej formie (poza indywidualną działalnością) konieczne jest zawarcie umowy spółki, a to element wymagający konsultacji z prawnikiem.

Podmiot leczniczy musi obowiązkowo posiadać rozbudowany regulamin prowadzonej działalności i spełniać restrykcyjne wymagania lokalowe. W przeciwieństwie do indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej, podmiot leczniczy zobowiązany jest do zgłoszenia w systemie BDO. Jest to zatem bardziej rozbudowany podmiot niż praktyka zawodowa, a co za tym idzie droższy w utrzymaniu (chociażby dlatego, że kwota ubezpieczenia OC musi być wyższa).

Przeczytaj nasz artykuł o tym, jak wygląda praca po fizjoterapii!

Podsumowując…

Zatrudnianie fizjoterapeuty to nie jest prosty orzech do zgryzienia. Ustawodawca wprowadził szeroką odpowiedzialność osobistą fizjoterapeuty za udzielane świadczenia, co przejawia się w kwestii odpowiedzialności np. za prowadzoną dokumentację medyczną. Pamiętaj, że niezależnie czy prowadzisz podmiot leczniczy, czy indywidualną praktykę, musisz zostać wpisani do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dla praktyk fizjoterapeutycznych taki rejestr prowadzi Krajowa Rada Fizjoterapeutów, natomiast co do podmiotów leczniczych rejestrem zarządza wojewoda właściwy dla miejsca Twojej siedziby.

O ile wybór odpowiedniej dla Ciebie formy prowadzenia działalności w przypadku chęci zatrudniania fizjoterapeutów należy wyłącznie do Ciebie, to praktyki zawodowe prowadzą osoby zaczynające pracę jako fizjoterapeuci albo osoby nie mające potrzeby prowadzenia rozbudowanych placówek. Podmiot leczniczy kojarzy się raczej z chęcią ekspansji i tworzenia znacznych struktur pracowniczych. Jakąkolwiek drogę wybierzesz, to od pewnych rzeczy nie uciekniesz (dokumentacja medyczna, obowiązek opłacania OC, przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych). Na koniec dodam dwie ważne informacje:

  • zakazy, o których pisałem wcześniej, nie dotyczą zatrudniania przez fizjoterapeutów pracowników pomocniczych nieudzielających świadczeń zdrowotnych (np.: administracja, obsługa IT, księgowość, sprzątanie pomieszczeń);
  • prowadzenie indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej nie oznacza, że nie można wynajmować swojego lokalu innemu fizjoterapeucie na godziny. Jednakże podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych jest ten drugi fizjoterapeuta, a Was łączy tylko umowa najmu.

Więcej porad prawnych dotyczących zawodu fizjoterapeuty znajdziesz na zamkniętej grupie dla użytkowników RSQ Physio i RSQ Clinic na Facebooku Fizjo z RSQ Physio. Tutaj będziesz mieć dostęp do materiałów niedostępnych nigdzie indziej.

Jeżeli chcesz dołączyć do zadowolonych użytkowników RSQ Physio, skorzystaj z 30 dniowego okresu próbnego i za darmo przetestuj wszystkie funkcje w programie. Załóż konto już teraz!

Zarejestruj się do RSQ Physio - 30 dni za darmo!
Mateusz Krukowski

Mateusz Krukowski

Radca prawny z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym, wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Na co dzień zajmujący się obsługą korporacyjną spółek, nowymi technologiami i ochroną danych osobowych. Kontakt przez profil FB: https://www.facebook.com/matkrukowski
Mateusz Krukowski

Stosujemy niezbędne pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz opcjonalne pliki cookie: marketingowe, analityczne i funkcjonalne, żeby analizować Twoją aktywność na naszej stronie i w celu dostarczania Ci bardziej dopasowanych informacji marketingowych. Klikając "Preferencje cookie" możesz wybrać pliki, które mają być aktywne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.