15 kwietnia tego roku weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Czy w związku z nowym rozporządzeniem prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej jest obligatoryjne? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym tekście. Życzymy miłej lektury.

Co to jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna?

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) to nic innego jak zbiór danych w postaci elektronicznej, który zawiera całość lub część informacji gromadzonych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Może ona być elementem większego systemu informatycznego do obsługi pacjentów, a w oparciu o nią drukowana może być dokumentacja w postaci papierowej. Niezależnie jednak od tego w jaki sposób jest prowadzona, EDM musi spełniać szereg szczegółowych wymogów, aby można ją było uznać za kompletną i zgodną z przepisami.

Jak prowadzić Elektroniczną Dokumentację Medyczną?

W RSQ Technologies uważamy, że naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie użytkownikom naszych aplikacji możliwie najwyższych norm bezpieczeństwa wprowadzanych danych oraz pełnej zgodności z obowiązującym prawem. Dzięki temu użytkownik nie musi zaprzątać sobie tymi sprawami głowy i może więcej czasu poświęcić na pomoc swoim pacjentom.

W związku z obowiązkiem wprowadzenia EDM na rynku pojawia się coraz więcej aplikacji działających w tym zakresie. Zanim jednak zdecydujecie się na wybór którejś z nich, sprawdźcie jej zgodność z prawem. To bardzo ważny aspekt, który musicie mieć na uwadze. Nawet jeśli w niektórych przypadkach wpływa na funkcjonalność aplikacji, to warto mieć pewność, że nie spotkają nas żadne przykre konsekwencje.

Czy muszę prowadzić EDM już od 15 kwietnia?

Pierwszy punkt nowej ustawy, która weszła w życie 15 kwietnia, brzmi: „Dokumentacja medyczna (...) jest prowadzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (...) w postaci elektronicznej”. Żeby jednak odpowiedzieć na pytanie, czy od tego dnia EDM jest obowiązkowa, wystarczy przejść na prawie sam koniec aktu prawnego. Punkt pierwszy paragrafu 72. mówi jasno, że podmioty mogą prowadzić dokumentację zgodnie z poprzednimi przepisami do dnia 31 grudnia 2020 r.

- W myśl aktualnych przepisów wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny zatem najpóźniej do 31 grudnia 2020 wdrożyć dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Jednakże prawodawca dopuszcza pewne wyjątki. Możliwym będzie utrzymanie formy papierowej dokumentacji medycznej, w sytuacji w której rozporządzenie wprost pozwala na prowadzenie poszczególnych dokumentów w tej formie (np. książeczka zdrowia dziecka) - uważa Jan Szypuliński, prawnik z Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego Brzoziewska Kędziora w Poznaniu. Oznacza to, że od 15 kwietnia forma elektroniczna jest jedynie zalecaną formą prowadzenia dokumentacji medycznej, ale nie obowiązkową.

Czy będę musiał prowadzić EDM od 1 stycznia 2021?

Skoro już wiemy, że 15 kwietnia tego roku nie jest terminem obligatoryjnym do rozpoczęcia prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, to w takim razie co z wyżej wspomnianą datą 31 grudnia 2020? W sukurs z odpowiedzią na to pytanie przychodzi nam ponownie początek rozporządzenia, tym razem punkt drugi pierwszego paragrafu, który stanowi tak: „Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej”.

- Warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiające prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej to na przykład brak możliwości informatycznych do jej prowadzenia. Należy zauważyć, iż wiele podmiotów medycznych nie dysponuje środkami technicznymi, organizacyjnymi oraz finansowymi pozwalającymi na wdrożenie dokumentacji elektronicznej do końca bieżącego roku - zauważa prawnik Jan Szypuliński z Kancelarii Adwokata i Radcy Prawnego Brzoziewska Kędziora w Poznaniu.

Na obecną chwilę możliwe jest zatem utrzymanie dokumentacji w formie papierowej nawet po 31 grudnia 2020 w sytuacji, gdy wprowadzenie wersji elektronicznej jest organizacyjnie niemożliwe lub niezwykle utrudnione. Niestety trudno dzisiaj powiedzieć, kto i na jakiej podstawie będzie oceniał możliwości podmiotów lub ich brak do wprowadzenia EDM. Nie zmienia to jednak faktu, że dokumentacja medyczna w formie elektronicznej prędzej czy później zastąpi tę prowadzoną tradycyjnie, na papierze. Z pewnością warto być przygotowanym na taki scenariusz już wcześniej, dlatego jeśli tylko masz możliwość wprowadzenia EDM do swojej praktyki, to nie wahaj się i zrób to już dziś.