Rok 2021 przyniesie fizjoterapeutom dwie zmiany. Jedna ma związek z prowadzoną przez Ciebie dokumentacją, druga dotyczy zmian w prawie podatkowym. Ta druga powinna Cię zainteresować, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. Od 1 stycznia lista wolnych zawodów się poszerza – zawód fizjoterapeuty będzie włączony do niej, co oznacza, że będziesz mógł wykorzystać rozliczanie ryczałtem podczas rozliczania się z fiskusem. O tym, jak wdrożyć rozliczanie ryczałtowe, porozmawiaj ze swoim biurem księgowym. Pierwszą wspomnianą zmianą zostaną natomiast objęci wszyscy fizjo, i to na niej się skupimy. Gotowy na szczegóły? Znajdziesz je poniżej.

Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania od 1 stycznia masz w obowiązku wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej w swoim gabinecie. Dokumentacja medyczna elektroniczna to wymóg dotyczący wszystkich podmiotów leczniczych.

Od kiedy obowiązuje elektroniczna dokumentacja medyczna? Czy możesz jej nie wprowadzać? Ustawodawca daje Ci takie prawo. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie jest wymagane jeśli nie masz odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych do jej prowadzenia. W takiej sytuacji możesz prowadzić dokumentację w formie papierowej. Jednak gdy ograniczenia techniczne zostaną zakończone, będziesz zobowiązany zeskanować ją, uwierzytelnić i wprowadzić do systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Szczerze? Zdecydowanie lepiej przejść na metodę elektroniczną jak najszybciej – w okresie przejściowym, który trwa do 31 grudnia 2020 – bo jest to po prostu wygodniejsze. A najlepiej zaangażować do tego specjalistyczny system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – dlaczego warto?

W ramach swojej praktyki zawodowej musisz prowadzić kartę indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej. Masz również obowiązek wydawania zaświadczeń, orzeczeń i opinii. To oznacza, że dostosowując się do wymagań prawnych, będziesz przetwarzać elektronicznie bardzo dużą ilość danych. Robiąc to musisz przestrzegać restrykcyjnych przepisów oraz – co bardzo ważne – zadbać o odpowiednie zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą danych czy dostępem osób nieupoważnionych.

Prowadzenie dokumentacji medycznej regulowane jest przez wiele aktów prawnych, począwszy od ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, poprzez ustawy regulujące poszczególne zawody medyczne (w tym fizjoterapeutów), ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych itd. Dokumentacja medyczna zawiera dane osobowe i to w dodatku należące do kategorii danych szczególnych, podlegających ochronie na podstawie, RODO a także tajemnicy zawodowej poszczególnych profesji medycznych – mówi Jan Szypuliński, prawnik w Maria Brzoziewska Radosław Kędziora Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego.

Ostrzega też przed konsekwencjami za uchybienia:

Konsekwencje zniszczenia, utraty lub bezprawnego ujawnienia dokumentacji medycznej są niezwykle poważne. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o wysokich karach finansowych jakie może nałożyć m.in. Rzecznik Prawa Pacjenta, NFZ a także Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto pacjenci, których dokumentacja medyczna została zniszczona albo bezprawnie ujawniona, mogą dochodzić od odpowiedzialnego medyka lub podmiotu leczniczego wysokich odszkodowań na drodze cywilnej. W skrajnych przypadkach fizjoterapeuta odpowiedzialny za zaniechania związane z prawidłowym zabezpieczeniem dokumentacji medycznej może ponosić odpowiedzialność karną (z karą pozbawienia wolności włącznie), a nawet zostać pozbawiony prawa do wykonywania zawodu.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – programy i aplikacje medyczne

Dokumentację możesz prowadzić w jakimkolwiek programie – chociażby w Wordzie. Musisz jednak zabezpieczyć dokumenty odpowiednio, robić kopie i przechowywać przez 20 lat. To bardzo czasochłonne i obarczone ryzykiem błędów (o tych najczęściej popełnianych przeczytasz tutaj). Dlatego powstały specjalistyczne programy, które za cel stawiają sobie ułatwienie pracy fizjoterapeutów tak, żeby mogli się skupić na tym, co najważniejsze – na leczeniu pacjentów. Bez poświęcania nadmiernego czasu papierologii i martwienia się o ewentualne błędy oraz bezpieczeństwo cennych danych. Nie bez znaczenia jest również to, że rzetelna i prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna stanowi Twoje najlepsze zabezpieczenie podczas ewentualnej sprawy o błąd medyczny. A program do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej ułatwia zachowanie tej rzetelności i zgodności z przepisami.

Te wszystkie cele przyświecały także nam, gdy tworzyliśmy RSQ Physio. Ale patrzyliśmy jeszcze szerzej: nasza aplikacja miała być wyjątkowa – intuicyjna, przyjazna, wyręczająca Cię wszędzie, gdzie można zaoszczędzić Twój czas. I oczywiście zgodna ze wspomnianymi wyżej wymogami prawa. Aby tak było, czuwają nad nią nasi prawnicy. Równie zaangażowani w tworzenie tego innowacyjnego narzędzia, jak fizjoterapeuci planujący jego funkcjonalność oraz specjaliści od UX, którzy dbają, abyś nie potrzebował rozbudowanych instrukcji, gdy zdecydujesz się zacząć pracę z aplikacją.

Nie czekaj do stycznia, wybierz odpowiedni dla siebie elektroniczny system obiegu dokumentów już teraz

Wiadomo – każda pliszka swój ogonek chwali, a my szczerze uwielbiamy nasze narzędzie, ceni je również 3000 jego aktualnych użytkowników. Jeśli jednak chcesz przyjrzeć się tematowi na chłodno – skorzystaj z bezpłatnego ebooka, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces podejmowania decyzji, jaki system wybrać do swojego gabinetu: www.rsqphysio.com/ebook. W opracowaniu znajdziesz szereg przydatnych informacji na temat wymogów, jakie muszą spełniać programy do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i funkcji dodatkowych, których możesz się spodziewać. Dowiesz się również z niego, o co pytać dostawców systemów i jakie informacje oni powinni otrzymać na temat Twojej praktyki.

Gdy zdecydujesz się na specjalistyczny system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i zaczniesz z niego korzystasz, zobaczysz, jak poprawi się jakość Twojej pracy. W przypadku RSQ Physio zaoszczędzisz aż 1/3 swojego cennego czasu. Będziesz mieć też spokojną głowę o bezpieczeństwo, gdyż dokumentacja fizjoterapeutyczna pacjentów będzie właściwie chroniona i zabezpieczona. 2021 to będzie dobry rok. Czego Tobie i sobie życzymy.