Porady fizjoterapeutyczne
22.2.2022

Fizjoterapia pediatryczna - specjalizacja coraz bardziej pożądana

• Czas czytania:
4
min

Fizjoterapia pediatryczna to dziedzina medyczna, która zajmuje się usprawnianiem dziecka poprzez rehabilitację pediatryczną. Jest to istotny element w profilaktyce poprzez ocenę funkcjonalną, a także w leczeniu chorób i zaburzeń ruchowych u dzieci.

Rosnąca świadomość rodziców, coraz częstsze skierowania od pediatrów powodują, że zapotrzebowanie na usługi fizjoterapii pediatrycznej jest dużo większe niż liczba specjalistów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi.

Czym jest fizjoterapia pediatryczna?

To dziedzina fizjoterapii, która zajmuje się leczeniem i usprawnianiem dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz zaburzeniami ruchowymi. W trakcie fizjoterapii pediatrycznej stosuje się wiele metod specjalnych, które pozwalają na zwiększenie siły i poprawę koordynacji ruchowej u małego pacjenta. Fizjoterapia pediatryczna skupia się przede wszystkim na aspektach fizjoterapii, które pomagają w stymulacji sensomotorycznej i rozwijaniu dziecka w sposób jak najbardziej efektywny.

Fizjoterapia pediatryczna jest bardzo ważna, zwłaszcza w przypadku dzieci z uszkodzonym układem nerwowym, gdyż pozwala na poprawę ich jakości życia codziennego oraz rozwój fizyczny i umysłowy. Jednym z głównych celów fizjoterapii pediatrycznej jest przywrócenie dziecku zdolności do dalszego ruchu fizjoterapeutycznego oraz poprawa jego stanu zdrowia i funkcjonowania.

W fizjoterapii pediatrycznej bardzo ważne jest odpowiednie noszenie dziecka oraz korekcja wad postawy, zwłaszcza w wieku rozwojowym. W przypadku nieprawidłowości związanych z posturą, stosowane są metody specjalne, takie jak np. metoda Vojty czy NDT Bobath. Metoda Vojty opiera się na stymulacji refleksów ruchowych u dzieci, co pozwala na ich usprawnienie. Natomiast NDT Bobath polega na doskonaleniu koordynacji ruchowej i integracji sensorycznej.

Fizjoterapia pediatryczna ma charakter praktyczny i nie polega wyłącznie na bazowaniu na teorii. Dlatego też niezwykle ważne jest, aby fizjoterapeuci posiadali odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi, aby jak najlepiej pomóc małemu pacjentowi w rehabilitacji i usprawnianiu.

Rehabilitacja dzieci

Rehabilitacja pediatryczna jest istotnym elementem fizjoterapii pediatrycznej. Jej celem jest usprawnienie dziecka oraz integracja sensoryczna. W ramach rehabilitacji pediatrycznej stosuje się różne metody, takie jak terapia zajęciowa czy masaż Shantala. Terapia ta polega na usprawnianiu poprzez różne zabawy i ćwiczenia, które pozytywnie wpływają na rozwój dziecka i jego zdolność do wykonywania codziennych czynności. Masaż Shantala natomiast pomaga w poprawie sprawności oddechowej dziecka oraz przywracaniu prawidłowego zakresu ruchomości.

Rehabilitacja pediatryczna i usprawnianie dziecka to nie tylko terapia, ale również integracja sensoryczna. Dlatego bardzo ważne jest uświadomienie rodziców na temat doskonalenia koordynacji rehabilitacji dziecięcej oraz edukacja rodzin dotycząca wydolności mięśniowej oraz codziennej opieki nad dzieckiem.

Ważne aspekty rehabilitacji pediatrycznej

Jednym z najważniejszych elementów fizjoterapii pediatrycznej jest poprawa sprawności oddechowej dziecka, co przyczynia się do zwiększenia wydolności mięśniowej. Ważne jest również przywracanie prawidłowego zakresu ruchomości oraz odpowiedniego noszenia dziecka i przyjmowania odpowiedniej pozycji, co jest kluczowe w codziennej opiece.

Warto pamiętać, że fizjoterapia pediatryczna nie ogranicza się tylko do poprawy sprawności dziecka. Ma ona również pozytywny wpływ na psychikę dziecka poprzez integrację sensoryczną, co może pomóc w poprawie jego samopoczucia i jakości życia. Ten obszar fizjoterapii jest zatem ważnym elementem leczenia chorób i zaburzeń ruchowych u dzieci.

Rehabilitacja z dziećmi niepełnosprawnymi

W przypadku dziecka z chorobami genetycznymi, ta specjalizacja fizjoterapii jest niezbędna do poprawy rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Fizjoterapeuci specjalizujący się w rehabilitacji dzieci zastosują głównie metody neurorozwojowe, które pomagają w korekcie wad postawy. Usprawnianie dziecka to nie tylko praca z samym pacjentem, ale także edukacja rodziców dotycząca codziennej opieki i przyjmowania odpowiedniej pozycji dziecka, co przyczynia się do poprawy sprawności i profilaktyki chorób.

Ważne jest, aby rodzice byli świadomi korzyści z fizjoterapii pediatrycznej i poświęcali uwagę na edukację dotyczącą odpowiedniej opieki nad dzieckiem. Specjaliści od rehabilitacji pediatrycznej mogą pomóc w wyborze odpowiednich metod i rodzaju samej zabawy, aby usprawnić dziecko i poprawić jego zdolności motoryczne w zwykłych czynnościach pielęgnacyjnych.

Rehabilitacja wymaga zaangażowania zarówno rodziców, jak i fizjoterapeutów. Współpraca między nimi jest kluczowa dla uzyskania najlepszych wyników w rehabilitacji pediatrycznej. Znalezienie specjalisty od fizjoterapii pediatrycznej w tej dziedzinie nie powinno być trudne, ponieważ wiele uczelni kształci absolwentów rehabilitacji, którzy posiadają tę specjalizację.

Podczas pracy z małym pacjentem, fizjoterapeuta pediatryczny musi mieć charakter praktyczny i skupić się na usprawnianiu dziecka. Zabiegi terapeutyczne muszą być dostosowane do wieku rozwojowego dziecka i jego indywidualnych potrzeb. W przypadku zaburzeń umiejętności psychicznych i motorycznych, należy znaleźć przełożenie na metody psychopedagogiczne.

Popyt na fizjoterapię pediatryczną rośnie

Fizjoterapia pediatryczna jest dziedziną medyczną, która zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń ruchowych u dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Jest to jedna z najważniejszych dziedzin terapeutycznych, która odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu i leczeniu chorób i zaburzeń ruchowych u dzieci.

Aktualnie nie ma wielu specjalistów w tej dziedzinie. Nie ma jednak wątpliwości, że niebawem ta sytuacja ulegnie zmianie. Wszystko przez wzrastający popyt na usługi fizjoterapeutyczne. Rośnie świadomość rodziców, pediatrzy coraz częściej odsyłają swoich pacjentów do fizjo i to wszystko powoduje, że zapotrzebowanie jest obecnie większe niż liczba wyspecjalizowanych fizjo. Często na terapię trafiają również dzieci wysłane od neurologopedów, doradcy laktacyjnego czy też położnych. Zleceń jest tak dużo, że wielu fizjo pracuje po 12 godzin dziennie, a czasem też w weekendy.

- Pojawiły się nowe aspekty w pracy z dziećmi, takie jak terapia na ulewanie,  kolki i zaparcia. Dawniej takich sposobów nie było, a rodzice nie byli przekonani co do skuteczności tych metod.  Zwiększony zakres pracy z dzieckiem  zwiększa liczbę pacjentów i świadomość rodziców. - tłumaczy Alicja Rusinek-Strug, fizjoterapeutka z RehaOsteo w Poznaniu.

O wzroście popytu na usługi z zakresu fizjoterapii pediatrycznej świadczą również działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeden z programów NFZ zakłada, by dołączyć fizjoterapię pediatryczną jako obowiązkową pozycję w wizytach patronażowych. Projekt jeszcze nie przeszedł, ale pomysły już są.

Popularność także zdobywa fizjoterapia uroginekologiczna. Sprawdź więcej na naszym blogu.

Jakie umiejętności musi posiadać fizjoterapeuta w tej specjalizacji?

Aby móc wykonywać swoją pracę skutecznie, fizjoterapeuci specjalizujący się w tej dziedzinie muszą mieć wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, takich jak:

  1. Rozwój dzieci i niemowląt: Wiedza na temat rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego dzieci i niemowląt, aby zrozumieć, jakie problemy związane z ruchem mogą występować u różnych grup wiekowych.
  2. Anatomia i fizjologia: Fizjoterapeuci muszą mieć wiedzę o budowie ciała dziecka, w tym mięśni, kości, stawów i układu nerwowego, aby dokładnie diagnozować problemy i stosować odpowiednie techniki terapeutyczne.
  3. Terapia manualna: Techniki terapeutyczne, takie jak masaż, mobilizacje stawów, stretching, manipulacje kostne, to tylko niektóre z przykładów technik, jakie stosuje fizjoterapeuta pediatryczny. W zależności od problemu, fizjoterapeuta musi wybrać odpowiednią technikę terapeutyczną.
  4. Ćwiczenia terapeutyczne: Fizjoterapeuci często opracowują programy ćwiczeń dla swoich pacjentów, aby poprawić ich siłę, zręczność i koordynację ruchową. Ćwiczenia terapeutyczne mogą być indywidualne lub grupowe i powinny być dostosowane do wieku, umiejętności i potrzeb pacjenta.
  5. Technologie wspomagające: Korzystanie z różnych technologii wspomagających, takich jak aparaty korekcyjne, ortotyki, kule inwalidzkie, czy też różne urządzenia fizjoterapeutyczne, aby pomóc w leczeniu pacjentów.
  6. Praca z rodziną: Konieczna jest praca z rodzinami pacjenta, aby zapewnić pełne wsparcie i edukację w zakresie terapii. Dlatego bardzo ważne jest, aby fizjo miał umiejętności komunikacyjne i dydaktyczne, aby móc efektywnie przekazywać informacje dotyczące terapii pacjentowi i jego bliskim.
  7. Zaburzenia neurologiczne: Konieczne jest posiadanie wiedzy z zakresu zaburzeń neurologicznych, takich jak porażenie mózgowe, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce itp.

Ale to nie wszystko...

Fizjoterapeuci pediatryczni zajmują się kompleksową rehabilitacją dzieci i niemowląt z różnymi zaburzeniami ruchowymi, w tym także z chorobami neurologicznymi. Aby móc wykonywać swoją pracę skutecznie, fizjoterapeuci pediatryczni muszą stale doskonalić swoje umiejętności i wiedzę.

Jednym z ważnych obszarów, na którym fizjoterapeuci pediatryczni skupiają swoją uwagę, jest doskonalenie koordynacji i zwiększenie wydolności ruchowej swoich pacjentów. Dlatego często korzystają oni z różnych technik terapeutycznych, takich jak ćwiczenia terapeutyczne, terapia manualna czy też różnego rodzaju technologie wspomagające, które pomagają zwiększyć siłę i zręczność u dzieci.

Fizjoterapeuci pediatryczni muszą także mieć głęboką wiedzę na temat uszkodzonego układu nerwowego i innych chorób neurologicznych, aby móc dokładnie diagnozować problemy u swoich pacjentów i stosować odpowiednie techniki terapeutyczne. W tym celu fizjoterapeuci pediatryczni często korzystają z psychologii klinicznej, aby pomóc pacjentom i ich rodzinom radzić sobie z trudnościami psychicznymi związanymi z chorobami.

Ważnym aspektem pracy fizjoterapeuty pediatrycznego jest również dostosowanie terapii do życia codziennego pacjenta i jego rodziny. Dlatego fizjoterapeuci pediatryczni często współpracują z rodzicami i opiekunami pacjentów, aby zapewnić pełne wsparcie i edukację w zakresie terapii.

W sumie, fizjoterapeuci pediatryczni muszą posiadać wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin, takich jak psychologia kliniczna, neurologia, terapia manualna czy też ćwiczenia terapeutyczne. Ważne jest, aby stale doskonalić swoje umiejętności i wiedzę, aby móc skutecznie pomagać swoim pacjentom w rehabilitacji i poprawie jakości ich życia.

Przeczytaj nasz kolejny artykuł i zobacz, jakie są specjalizacje z fizjoterapii!

Jak zostać fizjoterapeutą pediatrycznym?

Fizjoterapia pediatryczna obecnie rzadko jest osobnym kierunkiem na studiach fizjoterapeutycznych. Bardzo niewiele uczelni oferuje profil pediatryczny już na „magisterce”. Jeśli fizjo chce specjalizować się w pracy z dziećmi, to musi zrobić to na własną rękę za pomocą kursów i szkoleń.

Największym wyzwaniem jest dobranie odpowiednich kursów. Jest ich coraz więcej na rynku, a większość z nich jest udoskonalana z każdym rokiem. Trzeba to jednak odpowiednio przesiać, aby dobrać szkolenia idealnie do drogi zawodowej, którą chce obrać dana fizjoterapeutka czy fizjoterapeuta - przestrzega Alicja Rusinek-Strug.

Poza kursami i szkoleniami osoba pracująca z dziećmi powinna być wyposażona w odpowiednie cechy charakteru. Szczególnie istotne są: cierpliwość (zarówno w stosunku do dziecka, jak i rodziców), empatyczność, wytrwałość oraz ambicja (trzeba się nieustannie doszkalać).

Metoda Bobath, metoda Vojty, a może obie?

Na rynku fizjoterapii dominują obecnie dwie metody leczenia: NDT-Bobath oraz Vojty.

NDT-Bobath to metoda usprawniania ruchowego, która ma pomóc we wszechstronnym rozwoju, tak, by pacjent osiągnął jak największą niezależność. Terapia ta wpływa na napięcie mięśniowe, hamuje patologiczne odruchy, a wyzwala te, jak najbardziej zbliżone do prawidłowych. Istotne są nie tylko ćwiczenia w gabinecie fizjoterapeuty, ale także praca pacjenta w domu.

Metoda Vojty polega na wyzwalaniu u pacjenta reakcji mięśniowych nazwanych kompleksami odruchowej lokomocji: odruchowego obrotu i pełzania. Wykorzystuje manualną stymulację punktów zlokalizowanych w odpowiednich strefach na ciele. Znaczenie ma odpowiednie ustawienie ciała  oraz ściśle określony nacisk. Fizjoterapia z zastosowaniem tej metody ma za zadanie doprowadzić do pojawienia się wzorców ruchowych, które mają bardzo określone cechy i są potrzebne do prawidłowego rozwoju motorycznego niemowląt i dzieci.

Fizjoterapia pediatryczna - kursy

Szkolenia z tych metod nie należą do tanich. Za kurs NDT-Bobath należy zapłacić około 18 000 zł, za technikę Vojty około 14 000 zł. Największym problemem są jednak terminy. Metoda NDT-Bobath ma bardzo wielu chętnych na szkolenia i wciąż niewielu prowadzących. Dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Szkolenia metodą Vojty są z kolei mniej dostępne i trudniej się na nie zapisać. Same kursy z obu tych metod trwają około dwóch miesięcy.

Po ukończeniu wszelkich niezbędnych studiów, kursów i szkoleń można przystępować do pracy fizjoterapeutycznej z dziećmi, która z pewnością nie jest łatwą profesją, ale potrafi przynieść mnóstwo radości. - Swoją pracę zaczynałam z dorosłymi, a dopiero później wyspecjalizowałam się w fizjoterapii pediatrycznej. I to była znakomita decyzja. Zdarza się wprawdzie, że dziecko płacze, ale jednak komunikacja z małym pacjentem jest zupełnie inna niż z dorosłym. Z dziećmi pracujemy na młodych tkankach, które nie zdążyły wyrobić sobie nieprawidłowych nawyków, więc efekty pracy są zauważalne szybciej. Poza tym radość rodziców z postępów swojej pociechy jest absolutnie bezcenna - przekonuje fizjoterapeutka pediatryczna z RehaOsteo w Poznaniu.

Dedykowana karta pediatryczna

Bardzo istotnym aspektem pracy w fizjoterapii pediatrycznej jest prowadzenie dokumentacji medycznej. Wszyscy fizjo wolą poprawiać stan zdrowia pacjentów niż tonąć w papierach i nie inaczej jest w tym przypadku. Aktualnie ten proces nie jest już przykrym przymusem - dzięki RSQ Physio możliwe jest wygodne i szybkie dokumentowanie wizyt każdego fizjoterapeuty. I właśnie z taką myślą oraz we współpracy z fizjoterapeutkami i fizjoterapeutami, jako jedni z pierwszych na rynku, stworzyliśmy specjalną kartę pediatryczną, którą oferuje aplikacja dla fizjoterapeutów RSQ Physio.

RSQ Physio - zarejestruj się do aplikacji!
Jakub Szymczak

Jakub Szymczak

Dziennikarz z 15-letnim doświadczeniem. W trakcie swojej przygody z pisaniem i występowaniem w telewizji zajmował się teamtyką sportową, technologiczną, medyczną oraz reklamową.
Jakub Szymczak

Stosujemy niezbędne pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz opcjonalne pliki cookie: marketingowe, analityczne i funkcjonalne, żeby analizować Twoją aktywność na naszej stronie i w celu dostarczania Ci bardziej dopasowanych informacji marketingowych. Klikając "Preferencje cookie" możesz wybrać pliki, które mają być aktywne. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.